เกี่ยวกับวัลลภา

ประวัติวิทยากร (วัลลภา Jun59)

โฆษณา
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ชี้แจงกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

คลิก การพัฒนาระยะสั้น (ชี้แจง58)   เพื่อดูหรือดาวน์โหลดสื่อประกอบการบรรยาย ศน.วัลลภา อยู่ทอง

โพสท์ใน สื่อบรรยาย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การกำหนดสมรรถนะอาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเกษตร

สมรรถนะเกษตร
คลิก มาตรฐานเกษตร (9-10Jul58) เพื่อดูหรือดาวน์โหลดสื่อประกอบการบรรยาย ศน.วัลลภา อยู่ทอง

โพสท์ใน สื่อบรรยาย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพมหานคร

ระยะสั้น(22Jun58)

คลิก ระยะสั้น (22-26Jun58) เพื่อดูหรือดาวโหลดไฟล์ประกอบการบรรยายของ ศน. วัลลภา อยู่ทอง

โพสท์ใน สื่อบรรยาย | ใส่ความเห็น

การจัดการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดย หน่วยศึกษานิเทศก์
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 และ 18-19 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง

ปกpptหน้าที่ศีลธรรม
คลิก หน้าที่พลเมือง(15-19Jun58)  เพื่อดู/ดาวน์โหลดสื่อประกอบการบรรยาย ศน. วัลลภา อยู่ทอง

วีดิทัศน์ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

โพสท์ใน สื่อบรรยาย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ศึกษานิเทศก์ อบรมนิเทศออนไลน์

โพสท์ใน รวมรูปภาพอบรม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Teaching Plan


การวิเคราะห์รายวิชาเพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้

โพสท์ใน กิจกรรมการเรียนรู้ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น